เกมบาคาร่าเล่นฟรี,แอพบาคาร่า

ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ

 

ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด (ETA Aqua) ประกอบกิจการ ธุรกิจจำหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขาย

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร

 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จากผู้ผลิตสินค้าชั้นนำ

ต่างๆ จากต่างประเทศ เช่น ตราสินค้า Nastec, ตราสินค้า Caprari, ตราสินค้า Steca เป็นต้น โดยได้จัดหาผลิตภัณฑ์

เครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำพลังงานจากแสงอาทิตย์ดังกล่าวด้วยการสั่งซื้อผ่านบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ

 

 

ธุรกิจจัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทั่วไป

ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (GTS) ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

ทุกประเภทพร้อมทั้งมุ่งมั่น ให้บริการจัดหา และจัดจำหน่ายสินค้าที่ดีมีคุณภาพ สู่มือลูกค้า ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

โดยการนำเข้าสินค้าและวัสดุอุปกรณ์จากประเทศผู้ผลิตสินค้าตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างจากลูกค้าได้อย่างลงตัว