เกมบาคาร่าเล่นฟรี,แอพบาคาร่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ธ.ค. 2564

ETE รับใบประกาศนียบัตรรับรอง CAC

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ “ETE” ได้ผ่านการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ แนวร่วมต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย หรือ CAC“  โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป นอกจาก ETE จะมีการประกาศนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เผยแพร่บนเวปไซต์บริษัทแล้ว ยังมีแนวปฏิบัติเพื่อการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจต่อไป

  • ETE_CAC
  • ETE_CAC
  • ETE_CAC