เกมบาคาร่าเล่นฟรี,แอพบาคาร่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 พ.ย. 2563

ETE คว้าผลประเมิน CGR บริษัท 5 ดาว “ระดับดีเลิศ” ประจำปี 2563

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ในปีนี้ ETE ได้รับการประเมินคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020 : CGR) ภายใต้การดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในระดับดีเลิศ (Excellent)  หรือระดับ 5 ดาว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน