เกมบาคาร่าเล่นฟรี,แอพบาคาร่า

ความรับผิดชอบต่อสังคม

6 พ.ค. 2563

ETE มอบถุงยังชีพ สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แด่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

พ.ค.2563  ETE ร่วมสำนึกในพระเมตตาคุณ สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยมีผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯร่วมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 500 ถุง ให้กับพี่น้องประชาชนชาวนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 • ETE มอบถุงยังชีพ_1
 • ETE มอบถุงยังชีพ_2
 • ETE มอบถุงยังชีพ_3
 • ETE มอบถุงยังชีพ_4
 • ETE มอบถุงยังชีพ_5
 • ETE มอบถุงยังชีพ_6
 • ETE มอบถุงยังชีพ_7
 • ETE มอบถุงยังชีพ_8
 • ETE มอบถุงยังชีพ_9
 • ETE มอบถุงยังชีพ_10
 • ETE มอบถุงยังชีพ_11
 • ETE มอบถุงยังชีพ_12
 • ETE มอบถุงยังชีพ_13
 • ETE มอบถุงยังชีพ_14
 • ETE มอบถุงยังชีพ_15
 • ETE มอบถุงยังชีพ_16
 • ETE มอบถุงยังชีพ_17
 • ETE มอบถุงยังชีพ_18