เกมบาคาร่าเล่นฟรี,แอพบาคาร่า

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เกื้อกูลสังคมในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบแทนแก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • ETE สนับสนุนข้าวกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  24 พ.ค. 2564
 • ETE ร่วมบริจาคเงินในโครงการ “maiA Virtual Run 2020 for สภากาชาดไทย” 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  15 ธ.ค. 2563
 • ETE รวมพลัง ร่วมวิ่งและบริจาคเงิน ในโครงการ “maiA Virtual Run 2020” เพื่อสภากาชาดไทย

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  2 ก.ย. 2563
 • ETE มอบหน้ากากอนามัย ต้ายภัย COVID-19 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  6 ส.ค. 2563
 • ETE มอบถุงยังชีพ สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แด่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  6 พ.ค. 2563
 • ETE ปันน้ำใจ ต้านภัย COVID-19

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  30 เม.ย. 2563