เกมบาคาร่าเล่นฟรี,แอพบาคาร่า

บริษัท ซีน 168 จำกัด

SYN 168 Co., Ltd.

diagram

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, จำหน่ายติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์เซลแสงอาทิตย์ และแผงเซลแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล พร้อมทั้งออกแบบและเป็นที่ปรึกษา บริหารควบคุมงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล
dollar

ทุนจดทะเบียน

30,000,000.00
warning

ช่องทางการร้องเรียน

diagram

ที่ตั้งสำนักงาน

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
diagram

โทร. 02 158 2000

eastern