เกมบาคาร่าเล่นฟรี,แอพบาคาร่า

บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด

ETE ENERGY5 Co.,Ltd.

diagram

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่น, ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
dollar

ทุนจดทะเบียน

6,000,000.00
warning

ช่องทางการร้องเรียน

diagram

ที่ตั้งสำนักงาน

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
diagram

โทร. 02 158 2000

eastern