เกมบาคาร่าเล่นฟรี,แอพบาคาร่า

บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด

ETA IOT CO., LTD.

diagram

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ให้บริการด้านการพัฒนาระบบ Software เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งจำหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขาย สินค้า ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริหารจัดการน้ำด้วยระบบ IoT
dollar

ทุนจดทะเบียน

5,000,000.00
warning

ช่องทางการร้องเรียน

diagram

ที่ตั้งสำนักงาน

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
diagram

โทร. 02 158 2000

eastern