เกมบาคาร่าเล่นฟรี,แอพบาคาร่า

บริษัท เอต้า อะควา จำกัด

ETA AQUA CO., LTD.

diagram

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจจำหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขาย สินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงเครื่องมือทางการเกษตร
dollar

ทุนจดทะเบียน

1,000,000.00
warning

ช่องทางการร้องเรียน

diagram

ที่ตั้งสำนักงาน

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
diagram

โทร. 02 158 2000

eastern